Economis-t

ACTIVE IMOBILIZATE
          <A>IMOBILIZĂRI NECORPORALE
                                      1)CHELTUIELI DE CONSTITUIRE
                                      2)CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
                                      3)CONCESIUNEA
                                      4)BREVETUL
                                      5)LICENŢA
                                      6)MARCA
                                      7)KNOW-HOW
                                      8)FONDUL COMERCIAL
                                      9)ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

         <B>IMOBILIZATI CORPORALE
                                      1)TERENURI SI AMENAJĂRI DE TERENURI
                                      2)CONSTRUCŢII
                                      3)INSTALAŢII TEHNICE ŞI MAŞINI
                                      4)MOBILIER,APARTURĂ BIROTICĂ,
                                         ECHIPAMENT DE PROTECŢIE A
                                         VALORILOR UMANE SI MATERIALE
                                         SI ALTE ACTIVE CORPORALE

          <C>IMOBILIZARI FINANCIARE
                                     1)TITLURI DE PARTICIPARE
                                     2)CREANŢE IMOBILIZATE

ACTIVE CIRCULANTE
         1)STOCURI
                                     ~MATERII PRIME
                                     ~MATERIALE CONSUMABILE
                                      ~MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR
                                      ~PRODUSE:
                                                          -SEMIFABRICATE
                                                          -PRODUSE FINITE
                                                          -PRODUSE REZIDUALE
                                      ~MĂRFURI
                                      ~AMBALAJE
                                      ~ANIMALE
         2)CREANŢE
                                     ~CREANŢE COMERCIALE
                                                            -CLIENTI
                                                            -EFECTE DE PRIMIT
                                     ~CREANŢE DIN INTERESUL DE PARTICIPARE
                                     ~CREANŢE PRIVIND CAPITALUL SUBSCRIS SI NEVĂRSAT
                                     ~CREANŢE DIN CADRUL GRUPULUI
                                     ~ALTE CREANŢE
          3)INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
                                     ~ACŢIUNI
                                     ~OBLIGAŢIUNI
          4)DISPONIBILITĂŢI BANESTI
                                     ~CONTURI LA BANCI
                                     ~CASA
                                     ~ACREDITIVE
                                     ~AVANSURI DE TREZORERIE

ACTIVE DE REGULARIZARE
          1)CHELTUIELI IN AVANS

Categories:

Leave a Reply